OT Port Wrocław Sp. z o.o.

OT Port Wrocław Sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie przeładunków towarów masowych i drobnicowych, prowadzi usługi składowania na placach składowych oraz usługi kolejowe i bocznicowe. Wykonuje usługi także produkcji kruszyw oraz mieszania i konfekcjonowania towarów masowych. Spółka zapewnia również kompleksową obsługę handlową i spedycyjną obsługiwanych towarów.

Powierzchnia portu: 192 811 m/2 (24 ha).  

Akwen wodny: 43 490 m/2  (4,3 ha).

Długość nabrzeży: 2 156 mb (w tym przeładunkowych 1 720 mb).

Zdolność przeładunkowa:  1-2 mln rocznie.